MILK UNIONS
DUDGH UTPADAK SAHKARI SANGH (DUSS), M.NAGAR DUGDH UTPADAK SAHKARI SAMITI LTD., GADWADA
DUGDH UTPADAK SAHKARI SAMITI LTD., SIKANDERPUR DUDGH UTPADAK SAHKARI SAMITI LTD., TEJALHERA